Juwelier van Mastrigt

Privacy Policy

Juwelier van Mastrigt BV respecteert de privacy van onze klant. Het privacy beleid is bij onze diensten die wij aanbieden van groot belang. Voor ons is het de taak om daar zorgvuldig mee om te gaan.
Hier onder een toelicht over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Welke gegevens worden bewaard?
– Naam, geslacht, adres, postcode, telefoonnummer, email-adres, legitimatie, geboortedatum
– Verkopen
– Reparaties
– Camera beelden

Met welk doel worden deze gegevens bewaard?
– Registratie reparatie opdrachten
– Registratie verkopen die door middel van het verplichte opkopersregister (www.opkopersregister.stophelling.nl) van de politie worden bewaard.
– Registratie verpanding, gegevens die opgeslagen worden voor verpanding van gouden sieraden/ voorwerpen.
– Camera beelden, voor onze veiligheid en van onze klanten.

Hoelang worden deze gegevens bewaard?
– Registratie reparaties: onbepaalde tijd
– Registratie verkopen: onbepaalde tijd
– Registratie verpanding: onbepaalde tijd
– Camera beelden: 4 weken mocht er een incident plaats gevonden hebben in onze winkel dan worden de beelden bewaard tot dit is afgehandeld.

Wie heeft toegang tot deze gegevens
Uitsluitend het personeel van Juwelier van Mastrigt BV

Delen van gegevens aan een derden
De opgeslagen gegevens worden op geen enkele wijzen met andere partijen gedeeld

Cookies
Juwelier van Mastrigt BV maakt geen gebruik van Cookies

De rechten van klanten van Juwelier van Mastrigt BV
– Het recht op inzage: het recht om persoonsgegevens die Juwelier van Mastrigt BV van u verwerkt in te zien.
– Het recht op rectificatie: het recht om persoonsgegevens die Juwelier van Mastrigt BV bewaard aan te passen of aanvullen
– Het recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking
– Het recht op dataportabiliteit: recht om gegevens over te dragen